Zpracováváme data

pro lékaře, zdravotnická zařízení i pro zdravotní pojišťovnyPoskytujeme

 1. Zpracování dat pro zdravotní pojišťovny, tvorba dávek, faktur a předání vyúčtování
 2. Tvorba opravných dávek
 3. Statistiky a analýzy, kontrola zúčtovacích zpráv
 4. Roční vyúčtování od ZP
 5. Podpora při tvorbě ročních statistik pro ÚZIS
 6. Podpora při správě elektronické Přílohy č.2
 7. Podpora pro práci s portály ZP
 8. Tvorba podkladů pro vytvoření certifikátu a registrace certifikátů na portály ZP

Zpracování dat 

pro zdravotní pojišťovny, tvorba dávek, faktur a předání vyúčtování

 • Stažení podkladů v papírové i elektronické podobě
 • Převod z papírových podkladů do elektronické podoby
 • Uzávěrka dávek, tvorba faktur a přehledů
 • Odeslání dávek a faktur prostřednictvím portálů ZP
 • Stažení zúčtovacích zpráv, kontrola a tvorba opravných dávek
 • Trvalá technická podpora

Tvorba opravných dávek

 • Nedílnou součástí zpracování dat pro zdravotní pojišťovny je tvorba opravných dávek.

 • Opravné dávky vytváříme automaticky po stažení zúčtovacích zpráv

 • Doklady, které nelze opravit automaticky, konzultujeme se zástupcem ZZ a následně opravíme

 • Nedochází tak ke snížení hodnoty dávek vlivem vyřazení dokladů ze strany zdravotních pojišťoven

Statistika a analýza,

kontrola zúčtovacích zpráv a ročních vyúčtování

Podpora při tvorbě 

ročních statistik pro ÚZIS

 • Součástí zpracování dat jsou přehledy o vykázané péči po jednotlivých pojišťovnách, lékařích a pracovnících  
 • Každoročně je povinnost ZZ předat výkaz o činnosti Statistickému úřadu
 • V součinnosti se ZZ vytvoříme registraci na portálu ÚZIS
 • Pomůžeme s vyhodnocením roční činnosti a přípravou podkladů pro ÚZIS

Podpora při správě

elektronické přílohy č. 2

Podpora pro práci

s portály zdravotních pojišťoven

 • Vytvoříme registraci na portál ZP
 • Aktivujeme P2
 • Pomůžeme s vyplněním formulářů P2
 • Vytvoříme registraci na portál ZP
 • Zařídíme registraci na portálu VZP
 • Zajistíme pro Vás kód pro přístup na portál ZP MV ČR
 • Pomůžeme Vám zorientovat se v prostředí portálu ZP a s předáním dávek přes portál ZP nebo B2B kanál

Tvorba podkladů

pro vytvoření vlastního certifikátu a registrace certifikátů na portály ZP

 • Vytvoření smluv pro registraci certifikátu na postsignum.cz
 • Vytvoření elektronické žádosti
 • Seznam podkladů pro vygenerování certifikátu na pobočce CzechPoint
 • Pomoc s registrací či obnovou certifikátu u všech registrátorů

Objednejte si naše služby

Zvolte službu "Zpracování dat" a vyplňte všechny potřebné údaje.