GDPR

Vážení zákazníci, naše firma zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí svých služeb. Jedná se o Vaše identifikační a adresní údaje, jako je jméno příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, bydliště, fakturační údaje a také informace o průběhu poskytnutých služeb, včetně dalších technických informací potřebných k poskytování našich služeb jako např. přístupové údaje do IT systémů a podobně.

Všechny tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 a další související platnou legislativou, účelem jejich zpracování je poskytnutí služeb svým zákazníkům.

Pro ochranu osobních údajů máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

S Vašimi osobními údaji mohou pracovat pouze pracovníci, kteří jsou součástí firmy nebo mají s firmou smluvní vztah a jsou vázáni povinnou mlčenlivostí, která trvá i po skončení jejich pracovního poměru.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou Vámi zvolené subjekty a dále subjekty, které k tomu mají zákonem daný důvod (např. Česká správa sociálního zabezpečení, soudní znalci, policie a jiné orgány veřejné moci).

Doba uchování osobních údajů je stanovena na dobu spolupráce s naší firmou. Po uplynutí této doby je dokumentace skartována, čímž dojde ke znemožnění rekonstrukce a identifikace jejího obsahu.

Vaším právem je požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s výše uvedenými právními předpisy, můžete nás požádat o vysvětlení a požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili, zejména můžete požadovat opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. O vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme, v případě výmazu, omezení a likvidace se musíme řídit platnou legislativou. Také máte právo se kdykoliv obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na správce osobních údajů

Radovan Svoboda

Pražská 298/59, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

tel.: 603 443 765, mail: r.svoboda@ca-st.cz