Statistika a analýza dat

Pro manažerské potřeby poskytneme statistiku a analýzu dat z lékařského informačního systému. Tak abyste mohli vyhodnocovat a plánovat další aktivity související s chodem dané ordinace či zdravotnického zařízení.

Dále nabízíme vypracování každoročně povinných statistik pro ÚZIS.


Nabízené činnosti:

  • Vytvoření přehledů za každého pracovníka ZZ. Počet vykázaných bodů, ZUM, ZULP.
  • Vytvoření sestav o činnosti celého zdravotnického subjektu.

  • Vyčíslení dosažených průměrů na URČ (unicitní rodné číslo) a počet URČ.

  • Kalkulace předpokládaných výnosů na základě úhradových dodatků.

  • Kontrola zúčtovacích zpráv v součinnosti s pověřeným pracovníkem ZZ, vyhodnocení, oprava vyřazených dokladů.


Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás nezávazně kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.