Tvorba opravných dávek

Naším standardním postupem je kontrola těchto zúčtovacích zpráv, oprava chybných dokladů a znovu vykázání opravených dávek na ZP. Tím u ZZ nedochází k úniku žádných z vykázaných výkonů a dostanou se k Vám tak peníze za Vámi poskytnuté zdravotní služby.


Po předání řádného (měsíčního) vyúčtování vytvoří každá zdravotní pojišťovna tzv. zúčtovací zprávu.

Z této zprávy je patrné:

  • Kolik ZZ vykázalo bodů v předané dávce a kolik bylo fakturováno.
  • Kolik bodů ZP uznala k proplacení.
  • Výše proplacené úhrady (příp. zálohové platby).
  • Seznam vyřazených dokladů s popisem chyb.

V těchto seznamech jsou mnohdy vyřazeny celé doklady a to i v případě, kdy se jedná o drobnou chybu při vykazování péče. Mnozí lékaři ani netuší kolik financí jim uniká z důvodu, že na tato vyúčtování nereagují vytvořením tzv. opravné dávky. Na tuto problematiku budeme při naší spolupráci myslet a nepřijdete tak zbytečně o část úhrady od zdravotních pojišťoven.


Zpracováním dat pro zdravotní pojišťovny se zabýváme již od roku 1992 a vytvořili jsme tak stabilní zázemí pro mnoho poskytovatelů zdravotní péče.


Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás nezávazně kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.