Zpracování dat pro zdravotní pojišťovny

Každé ZZ, které poskytuje služby hrazené zdravotními pojišťovnami vykazuje zdravotním pojišťovnám měsíčně přehled vykázané péče s bodovými hodnotami v tzv. dávkách, společně s fakturou k úhradě za poskytnuté služby pojištěncům. Tento proces má svá pevná pravidla a opomenutí některého z kroků může vést i k nezaplacení těchto služeb ze strany zdravotních pojišťoven.


Celý výše proces Vám pomůžeme obstarat.


Jakým způsobem postupujeme při zpracování dávek a faktur?

  • Po ukončení období, které chce ZZ vyúčtovat provedeme kontrolu vykázaných účtů, případně jejich opravu.
  • Uzávěrka dávek, kontrola prostřednictvím VZP kontrolu.
  • Vystavení faktur.
  • Předání dávek na ZP převážně prostřednictvím portálu ZP.
  • Tvorba přehledů, statistik, sumářů.
  • Odeslání faktur a přehledů pověřenému pracovníkovi ZZ.
  • Stažení zúčtovacích zpráv z portálu ZP.
  • Kontrola zúčtovacích zpráv, tvorba opravných dávek.
  • Předání opravných dávek.
  • V průběhu celého měsíce jsme Vám plně k dispozici ke konzultaci..

Všechny tyto kroky vedou k plné úhradě Vámi poskytovaných zdravotních služeb ze strany zdravotních pojišťoven.


Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás nezávazně kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.